Καλωσόρισες στη StarMail. Εδώ μπορείς να μάθεις τί επρόκειτο να συμβεί στη ζωή σου ώστε να την χειριστείς καλύτερα. Μπορείς να μάθεις τί είναι πιθανόν να αντιμετωπίσεις, συναισθηματικά, ψυχολογικά και σωματικά στο πλαίσιο κάθε διέλευσης. Τα κείμενα είναι γραμμένα κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο, και όχι σαν προβλέψεις γεγονότων τα οποία συρρικνώνουν την αστρολογία. Η StarMail έτσι προσπαθεί να εξυψώσει τη συνείδηση του ατόμου, δείχνοντάς του την πρόθεση της ενέργειας που υπάρχει γύρω του και πώς αυτή μπορεί να τον επηρεάσει. Καλή διαχείριση.